ceny

Opłata za tzw. „BILET NORMALNY” – 4,50 zł

Opłata za tzw. „BILET ULGOWY” – 3,00 zł

Opłata za tzw. pojedynczy
Bilet z Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej …” – 2,00 zł

Opłata „ZA OPROWADZENIE –  ZA PRZEWODNIKA” – 35,00 zł