o muzeum

Myśl o powołaniu do życia muzeum w Lubartowie pojawiła się wśród członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w pierwszych latach po I wojnie światowej – do realizacji  jednak wówczas nie doszło. Pomysł ten odżył w 1955 r. wśród członków Koła Miłośników Historii w Lubartowie – jako oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w  Lublinie. W lipcu 1958 r. samodzielne już Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej otrzymało jedno pomieszczenie w budynku przy ul. T. Kościuszki 28. Muzeum Regionalne w Lubartowie zostało powołane do życia 17 lutego 1966 roku. Mieszkańcom udostępniono je do zwiedzania  w październiku 1970 roku. Placówka miała wówczas swoją siedzibę w trzech pomieszczeniach dworku, który pochodził z połowy XIX wieku. Budynek ten został ofiarowany miastu na cele kulturalne przez byłego powiatowego lekarza weterynarii dr Stefana Werchrackiego. W roku 1983 muzeum otrzymało cały budynek przy ul. T. Kościuszki 28, który w latach 1983 – 1989 poddano remontowi generalnemu, podczas którego w zasadzie postawiono nowy budynek – wymieniono praktycznie wszystkie ściany konstrukcyjne, stropy, więźbę dachową i pokrycie dachu oraz stolarkę okienną i drzwiową.  Od 1990 roku ponownie rozpoczęto działalność wystawienniczą.  Od tego czasu zorganizowano wiele wystaw czasowych prezentujących własne zbiory, zbiory wypożyczone z innych muzeów, a także prace młodych lubartowskich twórców: malarzy, rzeźbiarzy, fotografików itp.

Muzeum Regionalne funkcjonujące przez wiele lat  jako oddział zamiejscowy Muzeum Lubelskiego – zostało przekształcone uchwałą Rady Miasta Lubartów w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Od roku 2015 prowadzone jest przez Miasto Lubartów.

Muzeum jest czynne:
– od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 –  15.30
– istnieje możliwość zwiedzania w soboty w godz.10.00 – 14.00 ( po uprzednim zgłoszeniu grupy)