oferta edukacyjna

Muzeum prowadzi współpracę z innymi muzeami i instytucjami kultury, wzbogacając swoją ofertę kulturalną kierowaną szczególnie  do młodzieży szkolnej i organizując lekcje muzealne. Wiele cennych inicjatyw organizowanych jest wspólnie z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym.   Jedną z form są  „warsztaty archeologiczne”. Jest to propozycja dla uczniów poznających historię, którzy mogą zapoznać się z pracą archeologa badającego przeszłość człowieka, szczególnie z wykorzystaniem technik poznawania tej przeszłości bez dokumentów pisanych. Lekcja dostosowana ilością treści i formą do wieku uczestników.  Forma warsztatów to pogadanka z prezentacją zabytków archeologicznych z różnych epok; w razie dobrej pogody na terenie ogródka przy budynku muzeum zostaną zorganizowane „mini wykopaliska”. Prezentowane zabytki archeologiczne będą pochodzić ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubartowskiej, dodatkowo będą wykorzystane współczesne rekonstrukcje zabytków odkrytych w trakcie wykopalisk. Główne treści dydaktyczne: zapoznanie z terminem – archeologia, periodyzacją pradziejów (epoka kamienia, brązu, żelaza). Czas trwania: 30 – 45 min (w uzgodnieniu z opiekunem grupy może być dłużej) .