Wieczór z historią

Dnia 18 maja 2019 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów zorganizowano w naszym mieście „Wieczór z Historią”.  Zwiedzający mogli obejrzeć  zbiory Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz  Muzeum Parafialnego  a także odwiedzić salę rycerską pałacu Sanguszków.

Dodatkowym punktem stał się  koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej  w Lubartowie oraz prezentacja postaci Gracjana Wereżyńskiego, rejenta przy sądzie pokoju w Lubartowie w latach 1866 – 1876, pierwszego regionalisty i autora najstarszej pracy dotyczącej naszego miasta pt. „Historyczne opisanie Miasta Lubartowa”.

Dzieci i młodzież mogli wziąć udział w grze terenowej „Szukamy człowieczka z pałacu”, której celem było ustalenie nazwiska i funkcji tytułowego „człowieczka” – starosty lubartowskiego Adolfa Krauzego We wszystkich formach  muzealnego „wieczoru  z historią” wzięło udział ponad 400 osób.